Apie maldą

Ar žinote, kad Viešpats girdi KIEKVIENĄ [JŪSŲ] maldą? Čia rasite straipsnių, kurie, viliamės, sustiprins jūsų pasitikėjimą meldžiantis ir ieškant Viešpaties veido.

Kam skirta ši svetainė?

Kiekvienam, kuris nori pradėti melstis. Kiekvienam, kuris meldžiasi ir nori matyti atsakymus į savo maldas. Kiekvienam, kuris norėtų sustiprinti savo pasitikėjimą Dievu. Kiekvienam, kuris ieško, prašo, beldžia...

Tavo padrąsinimui

"Nebijok, vien tik tikėk!" (Morkaus 5, 35)

Izajo 43, 1-2

Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Rekomenduoju paskaityti

[Šis liudijimas buvo užrašytas uždaroje Facebook tinklo grupėje “Žmonos maldų galia”. Autorė nenorėjo skelbti savo vardo. Liudijimas, kaip Dievas akimirksniu nutraukė NEAPYKANTOS ir SUSIPRIEŠINIMO pančius tarp dviejų moterų]. Nešiojausi tą atstūmimo skausmą artimai moteriai penkis metus, kuris išaugo į neapykantą ir nemigos naktis, karti šaknis buvo labai giliai įsikerojusi. Neapykanta buvo abipusė ir net tris […]

PSALME 23 (1-4 eil) Viešpats yra mano ganytojas – aš nestokosiu. Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų. Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane. Taip, kartais gyvenime mes […]

“Mano mylimasis man kalba: „Kelkis, mano mylimoji, mano gražuole, ateik! Žiema jau praėjo, lietus pasibaigė ir liovėsi. Gėlės jau pasirodė žemėje; atėjo giedojimo metas, ir balandžių balsai girdimi krašte. Figmedžio pumpurai sprogsta, vynuogynai žydi ir kvepia. Kelkis, mano mylimoji, mano gražuole, ateik! Mano balandėle, gyvenanti uolų plyšiuose, parodyk savo veidą! Leisk išgirsti tavo balsą, nes […]

“Tikėjimu Nojus, Dievo perspėtas APIE TUO METU DAR NEMATOMUS dalykus, būdamas dievobaimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti; tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą.”(Hebr 11, 7) – Nojus buvo perspėtas apie ne tik baisią, bet ir neįprastą pabaigą, ir jam tikrai reikėjo tikėjimo, kad paklustų Dievui. Dievas kalbėjo apie tai, ko Nojaus akis nebuvo […]

Jei mes matytume dvasinę tikrovę, kaip daug sielų šiandien žūsta ir kenčia pragare – mes ne tik aikčiotume, bet ir kurį laiką, galbūt, negalėtume nei kalbėti, nei valgyti…Tai, kas neseniai įvyko yra atspindys, ryškus atspindys to, ko siekia velnias kiekvieno žmogaus gyvenime. Kad ir kaip davatkiškai, mistiškai, ar dar kitaip neįtikinamai skambėtų, tai tiesa. Blogis […]

Daugelis, girdžiu, eina per sunkumus, ir, kaip kai kurie įvardina, tokį beviltiškumo slėnį – kai viskas klostos, rodos, tik blogai, o sieloje nežiba joks vilties žiburys, atvirkščiai, it kokios lijundros aštrūs lašai į akis, įkyriai skverbias neviltis. Tuo tarpu kiekvienas Dievo vaikas yra pašauktas ramybei, džiaugsmui. Nes Dievo Karalystė – tai teisumas, ramybė, džiaugsmas Šventojoje […]

Mūsų draugai