Apie maldą

Ar žinote, kad Viešpats girdi KIEKVIENĄ [JŪSŲ] maldą? Čia rasite straipsnių, kurie, viliamės, sustiprins jūsų pasitikėjimą meldžiantis ir ieškant Viešpaties veido.

Kam skirta ši svetainė?

Kiekvienam, kuris nori pradėti melstis. Kiekvienam, kuris meldžiasi ir nori matyti atsakymus į savo maldas. Kiekvienam, kuris norėtų sustiprinti savo pasitikėjimą Dievu. Kiekvienam, kuris ieško, prašo, beldžia...

Tavo padrąsinimui

"Nebijok, vien tik tikėk!" (Morkaus 5, 35)

Izajo 43, 1-2

Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Rekomenduoju paskaityti

„Mano mylimasis man kalba: „Kelkis, mano mylimoji, mano gražuole, ateik! Žiema jau praėjo, lietus pasibaigė ir liovėsi. Gėlės jau pasirodė žemėje; atėjo giedojimo metas, ir balandžių balsai girdimi krašte. Figmedžio pumpurai sprogsta, vynuogynai žydi ir kvepia. Kelkis, mano mylimoji, mano gražuole, ateik! Mano balandėle, gyvenanti uolų plyšiuose, parodyk savo veidą! Leisk išgirsti tavo balsą, nes […]

„Tikėjimu Nojus, Dievo perspėtas APIE TUO METU DAR NEMATOMUS dalykus, būdamas dievobaimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti; tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą.“(Hebr 11, 7) – Nojus buvo perspėtas apie ne tik baisią, bet ir neįprastą pabaigą, ir jam tikrai reikėjo tikėjimo, kad paklustų Dievui. Dievas kalbėjo apie tai, ko Nojaus akis nebuvo […]

Jei mes matytume dvasinę tikrovę, kaip daug sielų šiandien žūsta ir kenčia pragare – mes ne tik aikčiotume, bet ir kurį laiką, galbūt, negalėtume nei kalbėti, nei valgyti…Tai, kas neseniai įvyko yra atspindys, ryškus atspindys to, ko siekia velnias kiekvieno žmogaus gyvenime. Kad ir kaip davatkiškai, mistiškai, ar dar kitaip neįtikinamai skambėtų, tai tiesa. Blogis […]

Daugelis, girdžiu, eina per sunkumus, ir, kaip kai kurie įvardina, tokį beviltiškumo slėnį – kai viskas klostos, rodos, tik blogai, o sieloje nežiba joks vilties žiburys, atvirkščiai, it kokios lijundros aštrūs lašai į akis, įkyriai skverbias neviltis. Tuo tarpu kiekvienas Dievo vaikas yra pašauktas ramybei, džiaugsmui. Nes Dievo Karalystė – tai teisumas, ramybė, džiaugsmas Šventojoje […]

Mielos moterys, vasario 22 d. (2017m.) (20 val) startavo bendros maldos už mūsų šeimas! Uždaros grupės Facebook’e „Žmonos maldų galia“ narės inicijavo šį projektą (galite mus atrasti minėtu pavadinimu, kviečiame jungtis). Kodėl? Nes daug moterų šiandien susiduria su įvairiom, nemaloniom aplinkybėm, dažna nešioja savy didžiulę širdgėlą, neatleidimą, negali ištrūkti iš, rodos, užburto rato… Norime padėti […]

Nuostabi Dievo moteris. Misionierė, išgyvenusi Dievo pašaukimą, prisilietimą, liudijimą. Jos vyras matė, kaip buvo pilna ta žodžio prasme išpjauti keli jų tarnautojai Afrikoje, ir dėl tos priežasties jo protas visiškai „atsakė“ – pora metų jis gyveno kaip neįgalus… dėl patirto šoko… Bet po poros metų Dievas jį išgydė. Pati Heidi gali liudyti daugybę Dievo prisilietimų […]

Mūsų draugai