Apie maldą

Ar žinote, kad Viešpats girdi KIEKVIENĄ [JŪSŲ] maldą? Čia rasite straipsnių, kurie, viliamės, sustiprins jūsų pasitikėjimą meldžiantis ir ieškant Viešpaties veido.

Kam skirta ši svetainė?

Kiekvienam, kuris nori pradėti melstis. Kiekvienam, kuris meldžiasi ir nori matyti atsakymus į savo maldas. Kiekvienam, kuris norėtų sustiprinti savo pasitikėjimą Dievu. Kiekvienam, kuris ieško, prašo, beldžia...

Tavo padrąsinimui

"Nebijok, vien tik tikėk!" (Morkaus 5, 35)

Izajo 43, 1-2

Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Rekomenduoju paskaityti

rolanos kunske nuotr

Kai Dievo Dvasia pripildo, kai iš vidaus ima tekėti gyvojo vandens srovės, siela net nespėja gaudytis, kas čia vyksta… Rodos, taškais į visas puses ir nežinai, ką aptaškysi. Dievo žodis byra kaip pupos iš dangaus, tiesiai į širdį… Ir verki, ir juokiesi vienu metu. Žvelgi į saulės spindulių pripildytą mišką, spalvotus debesis, ir galvoji – […]

rainbow-436171_1280

Mane be galo įkvepia tai, ką Dievas kalbėjo savo tautai dar Senojo Testamento metu: „Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys, mylėtum Viešpatį, savo Dievą, klausytum Jo balso ir glaustumeis prie Jo, nes Jis yra tavo […]

Jer perklausėte Danutės liudijimą ir suprantate rusų kalbą – labai siūlau perklausyti ir šios pamokslininkės įstabų liudijimą apie savo gyvenimą. Kodėl norėjau įkelti šį liudijimą po Danutės pasakojimo? Danutė pasakojo, kad Viešpats jai pasakė labai svarbią žinią apie atleidimą… O Džois Mayer pasakoja, kaip jai reikėjo atleisti savo tėvui, kuris… prievartavo ją keliolika metų… Taip, […]

02

Kai mūsų bendražygiai išeina pas Viešpatį, jie tampa dar vienu liudijimu mūsų kelyje – liudijimu, kad ir mes kažkada baigsime savo žemiškąją kelionę… Tačiau kai šią kelionę baigia žmogus, kurį mylėjome, kurį pažinome ir branginame iki šiol, jis tampa itin gyvu šios tikrovės liudijimu… Ne tik tos tikrovės, kuri mūsų laukia, bet ir tos, kurioje […]

???????????????????????????????

Taip gera su kažkuo susipažinus ir keliais sakiniais aprašant savo trumpą gyvenimą – tą, apie kurį Dievo žodis sako, kad yra kaip garas :)) – apibendrintai pasakyti, koks nepaprastas yra mano gyvenimas. Nes taip gera gyventi su Dievu. Paulius sako – Kristus jumyse, šlovės viltis. Jis sako, kad tai paslaptis, jog Kristus mumyse… taip, tai […]

Mūsų draugai