Apie maldą

Ar žinote, kad Viešpats girdi KIEKVIENĄ [JŪSŲ] maldą? Čia rasite straipsnių, kurie, viliamės, sustiprins jūsų pasitikėjimą meldžiantis ir ieškant Viešpaties veido.

Kam skirta ši svetainė?

Kiekvienam, kuris nori pradėti melstis. Kiekvienam, kuris meldžiasi ir nori matyti atsakymus į savo maldas. Kiekvienam, kuris norėtų sustiprinti savo pasitikėjimą Dievu. Kiekvienam, kuris ieško, prašo, beldžia...

Tavo padrąsinimui

"Nebijok, vien tik tikėk!" (Morkaus 5, 35)

Izajo 43, 1-2

Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Rekomenduoju paskaityti

Nuostabi Dievo moteris. Misionierė, išgyvenusi Dievo pašaukimą, prisilietimą, liudijimą. Jos vyras matė, kaip buvo pilna ta žodžio prasme išpjauti keli jų tarnautojai Afrikoje, ir dėl tos priežasties jo protas visiškai „atsakė“ – pora metų jis gyveno kaip neįgalus… dėl patirto šoko… Bet po poros metų Dievas jį išgydė. Pati Heidi gali liudyti daugybę Dievo prisilietimų […]

4

Stebuklai dar tik prasidėjo mano gyvenime! Su Jėzumi Kristumi gyvenu jau metus laiko. Ir stebuklai mano gyvenime pasireiškia dažniau, buvimą Jo šalia jaučiu kiekvieną dieną. Prieš metus laiko kol dar nežinojau, kad Viešpats gyvas šiandien ir rytoj ir per amžius, visada pasitikėdavau tik savo jėgomis, ir viltis dėdavau į kitus žmones. Apie dvasinį pasaulį nieko […]

Nesiremk-savo-supratimu

Nuo pirmos pažinties dienos pajutau vyrui neapsakomus jausmus. Tai lyg duota iš aukščiau matyt buvo, nes Dievas matė, kad santuokoje turėsiu praeiti nelengvą etapą. Rašau, ne tam, kad pasiguosti, bet suprasdama, kad pasaulyje nuodėmės taurė perpildyta ir tą košmarą išgyvena vos ne kiekviena šeima. Vyrui pradėjus dirbti užsienyje prasidėjo arši moterų kova dėl mano vyro. […]

rainbow-436171_1280

Taip jau nutinka, kad visi mes gyvenime einam per vienokius ar kitokius sunkumus.. Vieni jų užgriūna trumpam, ir vėliau pasitraukia, kiti užgriūna ilgam… Ir vienu ir kitu metu tenka mokytis gyventi dvasia, gyventi tikėjimu, gyventi Dievo žodžiu. Bet būtent ilgai besitęsiančiuose išbandymuose mes įgyjam neįkainuojamas pamokas… tai kaip plūduriavimas sūriam vandenyne, kai rodos nežinai, ar […]

Visiems linkiu dėkingomis širdimis užbaigti šiuos metus… Jei kažkam tai buvo labai sunkūs metai, tai irgi gerai – sunkumai mus grūdina, keičia, kaip kad sako Jokūbas – laikykite džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus… Šią pamoką labai norėčiau išmokti – ne prasmukti simuliuojant, bet iš tikro džiaugtis bet kokią savo gyvenimo dieną, net ir pačią […]

???????????????????????????????

Pamąstymas… Kai meldžiamės, kad būtų Jo valia kaip danguje, taip ir žemėje, ko iš tikrųjų meldžiamės? Ar kartais taip rimtai pagalvojame/apgalvojame – o kaip gi yra danguje? Ar neatrodo, kad jei priimti šią maldą kaip už gryną pinigą, tai meldies utopine malda? Aš taip nemanau, bet galvoju, kad iš esmės meldžiamės neįmanomų dalykų, ir kad […]

Mūsų draugai